Ana Sayfa
Matematikçiler
Makaleler
=> Cahit Arf ile Röportaj
=> Türkçe'nin Matematiği
=> Güç ve Sıfır
=> Matematiği Hatırlamak ve Uygulamak
=> Matematiğin Dili
=> İrrasyonel Sayılar
=> Tümdengelim-Tümevarım
=> Atatürk'ün Matematiğe Katkıları
=> Türk-İslam Dünyasında Geometrinin Yeri
=> Bir Matematik Filozofu Olarak Kurt Gödel
=> Türk Matematikçiler
=> İlk Kadın Matematikçi Hypatia
=> Bernoulli Ailesi
=> Dört Renk Teoremi
=> Riemann Hipotezi
=> İkiz Asallar Sanısı
=> Matematiğin Kaynağı Doğadır
=> Matematiğin Temelleri Üzerine Uyuşmazlık Yüzyılı
=> matematik ve Diğer Canlılar
=> Numbers of Zeros
=> The Distributive Property
=> Hundreds Chart
=> What is Algebra? Why Take Algebra?
=> What is Geometry?
=> Matematik ve Müzik
Matematik Seçkileri
Fraktallar
Paradokslar
Sayılar Teorisi
Ziyaretçi defteri
 

Numbers of Zeros

I am often asked the question: How many 0s are in ______. Here is a quick list of numbers and how many 0s they have:

Ten: 10 (1 zero)
Hundred: 100 (2 zeros)
Thousand: 1000 (3 zeros)
Ten thousand 10,000 (4 zeros)
Hundred thousand 100,000 (5 zeros)
Million 1,000,000 (6 zeros)
Billion 1,000,000,000 (9 zeros)
Trillion 1,000,000,000,000 (12 zeros)
Quadrillion 1,000,000,000,000,000 (15 zeros)
Quintillion 1,000,000,000,000,000,000 (18 zeros)
Sextillion 1,000,000,000,000,000,000,000 (21 zeros)
Septillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000 (24 zeros)
Octillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (27 zeros)
Nonillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (30 zeros)
Decillion 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (33 zeros)

The number Googol (termed by Milton Sirotta) has 100 zeros after it, then there is the number Googolplex, a 1 followed by a googol of zeros.

This list goes on and on.
Bugün 26 ziyaretçi (96 klik) kişi burdaydı!